LejekontraktMODEL: 
REG NR: 
NAVN: 
Adresse : 
BY: 
tlf : 
Mail :
Kontonr : reg nr 2570 konto nr 7562446138 (Nordea)
leje periode: Fra _____ dag d. / 2021
til ______ dag d. / 2021

BETALING : Lejepris kr. __________ (lejen betales seneste 8 dage eftermodtagen underskrift.)
Kørsel kr. ___________  (Inkl levering, afhenttning samt opsætning)
I alt Kr. __________


ved afbestilling seneste 3 uger (21 dage) før lejemålets start, refunderes 50 % af lejen. ved senere afbestiling refunderes den indbetalte leje ikke.

 

Herning, den_______/___________2021

 

                                                                                Lacampingudlejning
                                                                                  

      ____________________________            ________________________________
            lejers underskrift                                            Udlejers underskrift