Lejekontrakt Fastliggervogn i Tambosund

 
NAVN: _______________________________
Adresse : _____________________________
BY: __________________________________
tlf : _________________________________
Mail :_________________________________
Kontonr : reg nr 2570 konto nr 7562446138 (Nordea)
leje periode: Fra _____ dag d. / 2021
til ______ dag d. / 2021

BETALING : Lejepris kr. __________ (lejen betales seneste 8 dage eftermodtagen underskrift.)
depositum              kr.  1500 (som skal betales sendeste 14 dage før indflytning)
I alt Kr. __________


ved afbestilling seneste 3 uger (21 dage) før lejemålets start, refunderes 50 % af lejen. ved senere afbestiling refunderes den indbetalte leje ikke.

 

 

Nøgleudlevering  fra kl 15.00 afrejse kl 11.00 

 

Arnborg, den_______/___________2021

 

                                                                                Lacampingudlejning
                                                                                  

      ____________________________            ________________________________
            lejers underskrift                                            Udlejers underskrift