Lejekontrakt Fastliggervogn i Tambosund

 


Campingvogn Lejekontrakt
Lacampingudlejning


NAVN: _______________________________
Adresse : _____________________________
BY: __________________________________
tlf : _________________________________
Mail :_________________________________
Kontonr : reg nr 1551 konto nr 4019820122 Danske Bank
leje periode: Fra _____ dag d. / 2020
til ______ dag d. / 2020

BETALING : Lejepris kr. __________
depositum              kr.  1500 (som skal betales sendeste 14 dage før indflytning)
I alt Kr. __________

lejen betales seneste 8 dage eftermodtagen underskrift.
ved afbestilling seneste 3 uger (21 dage) før lejemålets start, refunderes 50 % af lejen. ved senere afbestiling refunderes den indbetalte leje ikke.

3.50 kr pr. kwh, som betales ved afrejse

overnatsgebyder betales til campingpladsen

 

Nøgleudlevering  fra kl 15.00 afrejse kl 11.00 

 

Arnborg, den_______/___________2020

 

                                                                                Lacampingudlejning
                                                                                  

      ____________________________            ________________________________
            lejers underskrift                                            Udlejers underskrift